Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z dniem 01 lipca 2019 r. zmuszone jest wprowadzić nowe ceny za wywóz odpadów komunalnych. Podwyżka ta jest niezależna od nas i  spowodowana jest zmianą cen na składowisku w Jarocinie oraz wzrostem kosztów zbiórki i zagospodarowania odpadów.

Pojemniki 1100 l i kontener KP 5,5 na jednorazowe usługi podstawiamy na okres 7 dni, po wcześniejszym spisaniu zlecenia i opłaceniu usługi z góry.

Poniżej cennik usług wywozu odpadów komunalnych:


     RODZAJ POJEMNIKA - CENA NETTO + obowiązująca stawka
                 ( za 1 szt. )  podatku VAT =  BRUTTO               
      

Rodzaj Cena netto Koszt brutto
Pojemnik 60 l    18,15 zł netto + VAT 19,60 zł brutto
Pojemnik 80 l   20,00 zł netto + VAT 21,60 zł brutto
Pojemnik 110 l      25,56 zł netto + VAT 27,60 zł brutto
Pojemnik 120 l      26,48 zł netto + VAT 28,60  zł brutto
Pojemnik 140 l 28,33 zł netto + VAT 30,60 zł brutto
Pojemnik 240 l 53,33  zł netto + VAT 57,60 zł brutto
Pojemnik 340 l   74,63 zł netto + VAT 80,60 zł brutto
Pojemnik 800 l - metalowy  123,15 zł netto + VAT 133,00 zł brutto
Pojemnik 1100 l     138,89 zł netto + VAT 150,00 zł brutto
Kontener KP 5,5 - usługi   601,85 zł netto + VAT 650,00 zł brutto
Kontener KP-7   703,70 zł netto + VAT 760,00 zł brutto
Kontener KP-10     923,15 zł netto + VAT 997,00 zł brutto
Kontener KP-18    1623,15 zł netto + VAT 1753,00 zł brutto
Kontener KP-34   2855,56 zł netto + VAT 3084,00 zł brutto
Worek foliowy 120 l   17,59 zł netto + VAT 19,00 zł brutto
Pojemnik typu „dzwon”       65,00 zł netto + VAT 70,20 zł brutto  
Odpady zielone i BIO  
( w KP-5,5 i poj.1100l )  
101,85 zł netto + VAT /1 m3 110,00 zł brutto
Odpady z tworzyw                  
sztucznych ( w workach,
big bagach, kontenerach)
50,00 zł netto + VAT /1 m3    54,00zł brutto