Udogodnienia dla najemców lokali

17.04.2020

INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE SP. Z O.O.
 
 
Zarząd PGK w Śremie Sp. z o.o. w związku z wprowadzonymi ograniczeniami na skutek występowania stanu epidemii, wychodząc naprzeciw Najemcom lokali Hali Kupiec oraz Targowiska Miejskiego, w dniu 27 marca 2020 r. wprowadził następujące udogodnienia obowiązujące w miesiącu kwietniu 2020 r.
 
  1. Stawka czynszu w lokalach Hali Targowej Kupiec będzie wynosić:
20,00 zł netto za 1m2 powierzchni
 
  1. Nie będą pobierane opłaty za rezerwację pól targowych na Targowisku Miejskim
 
  1. Opłata eksploatacyjna pobierana na Targowisku Miejskim w dni targowe (środy i soboty) zostanie obniżona do poziomu obowiązującego w pozostałe dni tygodnia i będzie wynosić:
0,53 zł + 23% VAT = 0,65 zł za 1m2 powierzchni pola
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z epidemią decyzje odnośnie kolejnych miesięcy będą podejmowane na bieżąco.
 
PREZES ZARZĄDU
Paweł Wojna