Paweł Wojna nominowany do tytułu Dyrektora Roku 2018

03.07.2019

Konkurs o tytuł Dyrektora Roku to inicjatywa Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i miesięcznika „Przegląd Komunalny”. Honoruje on prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw komunalnych za ich osiągnięcia w branży gospodarki odpadami.
 
Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 
Jedną z pięciu osób nominowanych w tym roku do tego zaszczytnego tytułu jest Prezes PGK Paweł Wojna.
 
Prezesowi śremskiego PGK życzymy powodzenia i czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Roku 2018. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku podczas Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment.