Udogodnienia dla najemców lokali

30.04.2020

INFORMACJA ZARZĄDU
PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŚREMIE SP. Z O.O.
z dnia 29.04.2020 r.
 
 
Zarząd PGK w Śremie Sp. z o.o. w związku z wprowadzonymi ograniczeniami na skutek występowania stanu epidemii, wychodząc naprzeciw Najemcom lokali Hali Kupiec oraz Targowiska Miejskiego, wprowadził następujące udogodnienia obowiązujące w miesiącu maju 2020 r.
 

  1. Stawka czynszu w lokalach Hali Targowej Kupiec będzie wynosić:
20,00 zł netto za 1m2 powierzchni
 
  1. Nie będą pobierane opłaty za rezerwację pól targowych na Targowisku Miejskim
 
W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z epidemią ewentualne decyzje odnośnie kolejnych miesięcy będą podejmowane na bieżąco.
 
PREZES ZARZĄDU
Paweł Wojna