Wznowienie działalności Targowiska - 6.05.2020

29.04.2020

KOMUNIKAT ZARZĄDU PGK W ŚREMIE SP. Z O.O.
Informujemy o wznowieniu działalności
Targowiska Miejskiego w Śremie przy ul. Grunwaldzkiej
od środy 06.05.2020 r.
za wyjątkiem handlu artykułami wymagającymi mierzenia
w szczególności odzieżowymi i obuwiem.
 
WYTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
 
 
 1. Ogranicza się liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie targowiska według zasady:
            4 osoby x liczba czynnych punktów handlowych.
 1. Wprowadza się zakaz handlu artykułami wymagającymi mierzenia w szczególności odzieżowymi i obuwiem.
 2. Wszystkie osoby przebywające na targowisku są obowiązane do noszenia rękawiczek ochronnych oraz do noszenia maski ochronnej lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
 3. Osoby stojące przy każdym stoisku handlowym powinny zachować między sobą odległość minimum 1,5 metra.
 4. W boksie handlowym może przebywać maksymalnie jeden kupujący.
 5. Wprowadza się ograniczenie możliwości samoobsługowego zakupu produktów. Podawać i pakować artykuły może tylko sprzedawca.
 6. Sprzedawcy są obowiązani do zasłaniania ust i nosa przy obsłudze klienta, stosowania rękawiczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu obsługi każdego klienta.
 7. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu na straganie materiałów przekazanych przez zarządzającego targowiskiem (Towar podaje sprzedawca, Pamiętaj o dezynfekcji rąk, Używaj jednorazowych rękawiczek, Zachowaj bezpieczny odstęp).
 8. Zarządzający jest zobowiązany rozstawić stanowiska handlowe przy zachowaniu bezpiecznej odległości minimum 2 metrów. 
 9. Zarządzający zabezpiecza środki do dezynfekcji rąk – żel dostępny w kilkunastu miejscach na targowisku.
 10. Zarządzający zabezpiecza dwie toalety z dostępem do bieżącej wody oraz środków czystości.