Zaproszenie do składania ofert na artykuły biurowe i druki akcydensowe 2019

20.12.2018

Zaproszenie
do składania ofert na artykuły biurowe i druki akcydensowe 
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
z siedzibą w Śremie  przy ul. Parkowej 6 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na ,,Ceny na artykuły biurowe i druki akcydensowe  dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.’’ z siedzibą w Śremie  przy ul. Parkowej 6.
 Oferty należy składać w terminie do 31 grudnia 2018 r. osobiście, w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 6 w Śremie w sekretariacie w dni robocze w godz. 700 do 1500  lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@pgk.srem.pl
Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.
 
                                                                                                              Zarząd
PGK w Śremie sp. z o.o.
 
 
Formularz ofertowy do pobrania
kliknij tutaj aby pobrać
 
Wzór umowy
kliknij tutaj aby pobrać

Klauzula informacyjna
kliknij tutaj aby pobrać