Zaproszenie do składania ofert na artykuły biurowe i druki akcydensowe

05.12.2017

Zaproszenie
do składania ofert na artykuły biurowe i druki akcydensowe 
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
z siedzibą w Śremie  przy ul. Parkowej 6 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na ,,Ceny na artykuły biurowe i druki akcydensowe  dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.’’ z siedzibą w Śremie  przy ul. Parkowej 6.
 

 Oferty należy składać w terminie do 20 grudnia 2017 r. osobiście, w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 6 w Śremie w sekretariacie w dni robocze w godz. 700 do 1500  lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@pgk.srem.pl
 

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

 

                                                                                         Zarząd                

PGK w Śremie sp. z o.o.

 

Formularz ofertowy do pobrania
kliknij tutaj aby pobrać