Zapytanie ofertowe - ekspertyza techniczna

12.12.2016

W celu zabezpieczenia środków w budżecie na 2017 rok, zwracamy się  z zapytaniem ofertowym na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ustalenia przyczyn zapadania się posadzki Domu Przedpogrzebowego na terenie Cmentarza Komunalnego w Śremie przy ul. J. Malczewskiego 15 a także określenia stanu technicznego tego obiektu oraz wskazania czy wobec ujawnionego zasadnym jest remont przedmiotowego czy też jego wyburzenie i wzniesienie nowego.

 Prace przy opracowywaniu ekspertyzy obejmować powinny:

  1. Analizę przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji (projektu budowlanego, dokumentacji zdjęciowej, inne).
  2. Wizję lokalną wraz z dojazdem do miejscowości Śrem.
  3. Wykonanie do 3 otworów geotechnicznych w wewnątrz budynku, do głębokości 5 m poniżej poziomu gruntu w każdym i zbadania stopnia zagęszczenia gruntu oraz wykonanie 3 otworów geotechnicznych poza budynkiem do głębokości 5 m poniżej poziomu gruntu w każdym.
  4. Sporządzenie pisemnej ekspertyzy technicznej wraz z wnioskami i zaleceniami.
Zleceniodawca zapewnia odsłonięcie posadzki w miejscach wykonania badań (miejsca ustala się podczas wizji lokalnej) oraz jej przywrócenie do stanu poprzedniego.

Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.szewczyk@pgk.srem.pl lub drogą pocztową na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie Dominika Szewczyk.

Termin składania ofert: 19 grudzień  2016 rok, termin wykonania prac : styczeń 2017 rok.

POBIERZ CAŁĄ TREŚĆ ZAPYTANIA