Zapytanie ofertowe - roczny przegląd budowlany

04.07.2017

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz pozostałymi przepisami w tym zakresie, prosimy o złożenie oferty na wykonanie kontroli  okresowej rocznej  wraz z wpisem do Książki Obiektu Budowlanego. Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego:

  1. Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
  2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska.
  3. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrola obejmuje Dom Przedpogrzebowy na terenie Cmentarza Komunalnego w Śremie przy ul. J. Malczewskiego 15. Powierzchnia zabudowy ok. 186 m2. Oferta powinna uwzględniać ewentualny koszt dojazdu.

Oferty prosimy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres d.szewczyk@pgk.srem.pl, drogą pocztową na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie Dominika Szewczyk-Wiśniewska.

Termin składania ofert: 11 lipiec 2017 rok.

POBIERZ CAŁĄ TREŚĆ ZAPYTANIA