Zbiórka bioodpadów

27.04.2010

Zbiórka bioodpadów – kolejny krok w kierunku spełnienia wymagań Unii Europejskiej.

Brązowe pojemniki w Śremie to rzecz całkiem nowa, która oznacza, że segregowana jest już frakcja bioodpadowa...

Przyszedł wreszcie długo wyczekiwany czas na realizację celów w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, które Przedsiębiorstwo  wyznaczyło już sobie w 2007 r.
W dniu 12 kwietnia 2010 r. na terenie zabudowy wielorodzinnej na osiedlach Helenki i Jeziorany wdrożony został pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstw domowych. W gniazdach segregacyjnych znajdujących się przy kontenerach na zmieszane odpady komunalne, obok znanych już „dzwonów” na surowce wtórne rozstawione zostały brązowe pojemniki na bioodpady.

Do pojemników mieszkańcy mogą wrzucać:
– obierki po warzywach, skórki po owocach,
– resztki warzyw i owoców,
– skorupki od jajek,
– papierowe wytłaczanki po jajkach,
– fusy i torebeczki po herbacie,
– fusy i papierowe filtry po kawie,
– stary chleb,
– kwiaty cięte i doniczkowe,
– skoszoną trawę i liście dla właścicieli posesji z ogrodem.


W ramach rozpropagowania akcji oraz edukacji mieszkańców we wszystkich blokach rozwieszone zostały przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie kartki informacyjne dotyczące rodzajów odpadków przewidzianych do zbiórki w brązowych pojemnikach. Dodatkowo informacje o wprowadzeniu zbiórki bioodpadów ukażą się w lokalnej prasie.

Bardzo prosimy mieszkańców o nie wrzucanie do brązowych pojemników innego rodzaju odpadów.

Przed wdrożeniem zbiórki bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej, Spółka rozpoczęła akcję zbierania odpadów bio w zabudowie jednorodzinnej. Wśród mieszkańców domków rozprowadzone zostały worki w kolorze brązowym z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów kuchennych oraz zielonych pochodzących z terenu posesji.
 

pgk_bioodpady.jpg