Czym się zajmujemy ?

 

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest głównie działalność usługowa oraz produkcyjna. Nieustanny rozwój firmy pozwala na wprowadzania nowych usług. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą.


Działalność usługowa w zakresie:
  • wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i płynnych,
  • utrzymywania urządzeń komunalnych,
  • oczyszczania miejscowości i innych usług w zakresie utrzymania porządku i czystości,
  • utrzymywania zieleni,
  • remontów dróg,
  • reklamy - wynajem powierzchni reklamowych,
  • utrzymywania targowisk,
  • utrzymywania cmentarzy i świadczenie usług pogrzebowych,
  • usług motoryzacyjnych i diagnostyki, 
  • doradztwo dla firm w zakresie ochrony środowiska.