Wykonujemy prace związane z realizacją zadań dotyczących pielęgnacji , konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni.

W chwili obecnej nasze Przedsiębiorstwo odpowiedzialne jest za wykonywanie w/w usług na terenie:
  •  Park Miejski im. Powstańców Wielkopolskich
  •  lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta Śrem 
W/w zadania ralizowane są na podstawie wygranych przez PGK przetargów nieograniczonych przeprowadzonych przez Urząd Miejski w Śremie.

Ponadto pracownicy Działu Oczyszczania Miasta wykonują prace związane z realizacją zadań dotyczących utrzymania porządku i czystości dróg gminnych, wewnętrznych i innych będących w zarządzie gminy Śrem. W/w zadania realizowane są na podstawie wygranego przez PGK przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Urząd Miejski w Śremie. Prace dotyczące realizacji zadań prowadzone są zgodnie z ustalonym przez gminę Śrem harmonogramem.

 Wszystkie te prace wykonywane są przez pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do obsługiwania używanego sprzętu technicznego, jak : pilarek, kosiarek, rębaka, pługów odśnieżnych oraz innych urządzeń i pojazdów.

Cennik usług dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.