Ciekawa inicjatywa - spotkanie dotyczące budowy stacji paliw

13.10.2010

12 października w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie dotyczące budowy stacji paliw a konkretnie skroplonego gazu ziemnego w postaci CNG. W spotkaniu udział wzięli  burmistrz Adam Lewandowski  oraz Paweł Wojna – prezes PGK w Śremie oraz zaproszeni przez nich goście m. in. : Tomasz Bukowski – Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Obrotu Gazem,  Marcin Halczyński – odpowiedzialny za rozwój rynku CNG na terenie Wielkopolski (PGNIG), Damian Kaczmarek kierownik Rozdzielni Gazu w Śremie, Andrzej Malara prezes MPGK  w Katowicach  a także przedstawiciele firm motoryzacyjnych. Na spotkaniu omawiano możliwości techniczne i prawne budowy stacji  przez PGK  w Śremie wraz z wymianą taboru transportowego. Omawiano ewentualne dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej.

Skroplony i odwodniony gaz ziemny w ostatnich latach na świecie cieszy się dużym zainteresowaniem. Na tym gazie jeździ cała Ameryka Południowa, USA  w Europie przodują Hiszpania, Szwecja i Niemcy. Natomiast w Polsce paliwo to jest w Polsce mało znane a rynek mało rozwinięty. Posiadamy małą wiedze o tym paliwie. Stąd śremska inicjatywa przyczynić się powinna w poważnym stopniu do rozwoju rynku CNG we Wielkopolsce a zarazem kraju. PGK jest bardzo zainteresowane tym najbardziej ekologicznym , najtańszym i bezpiecznym paliwem.