Rosnące ceny paliw coraz częściej skłaniają właścicieli flot samochodowych do poszukiwania rozwiązań umożliwiających wykorzystanie gazu ziemnego w miejsce oleju napędowego. Podobnie dzieje się w PGK w Śremie, gdzie obniżanie kosztów eksploatacji pojazdów i ich negatywnego wpływu na środowisko są istotnymi elementami naszej strategii.
 
Jednym z alternatywnych sposobów zasilania samochodów jest technologia dual fuel, czyli zasilanie silnika jednocześnie olejem napędowym i gazem ziemnym. Technologia polega na ograniczeniu ilości oleju napędowego, którego miejsce zastępuje gaz. W przypadku ON i CNG proporcja wynosi 50% / 50%. Taka zmiana nie wymaga ingerencji w konstrukcję silnika, a jest zdecydowanie mniej kosztowna niż zakup nowego „gazowca”, czyli pojazdu zasilanego samym gazem.
 
Pojazd wyposażony w system dual fuel jest bardziej ekologiczny. W wyniku jednoczesnego zasilania olejem napędowym i gazem ziemnym ograniczana jest emisja substancji, które odpowiedzialne są za zanieczyszczenie powietrza - CO2, NOX i cząstki stałe (PM). Cząstki stałe redukowane są niemal całkowicie, a w głównej mierze to one tworzą niebezpieczny dla zdrowia ludzi smog. Praca silnika pojazdu, który posiada system Diesel + CNG, jest znacznie cichsza, co ma szczególne znaczenie dla pojazdów, które poruszają się po ulicach w naszym mieście.
 
Oprócz korzyści dla środowiska, zastosowanie technologii dual fuel przynosi korzyści finansowe. Ograniczenie zużycia oleju napędowego i częściowe zastąpienie go gazem ziemnym zmniejsza wydatki na paliwo. Wraz z popularyzacją CNG i LNG w Polsce i rozpowszechnianiem się idei gazodiesla koszty utrzymania pojazdów będą systematycznie malały. PGK Śrem oraz mieszkańcy Śremu i okolic znajdują się w komfortowej sytuacji ze względu na bliskość stacji tankowania CNG, która działa w Mateuszewie, przy składowisku odpadów.
 
Przedsięwzięcie realizowane przez PGK Śrem, wraz z producentem systemu Solaris Diesel Dual Fuel, jest pierwszym w Polsce, komercyjnym projektem podwójnego zasilania Diesel + CNG w pojazdach komunalnych.

mascot.jpg