Stacja LNG w Śremie – istotnym elementem Błękitnych Korytarzy (Blue Corridors)

Dzięki udostępnieniu tankowania skroplonym gazem ziemnym (LNG) w Śremie, możliwe stało się uruchomienie w Polsce tras Błękitnych Korytarzy, po których mogą poruszać się pojazdy zasilane tym paliwem. Należy zaznaczyć, że jest to pierwszy tego typu obiekt w Europie Środkowej. Wraz z otwarciem kolejnych stacji w Holandii oraz Niemczech, kolejni operatorzy wykazują zainteresowanie tym paliwem.