LNG- paliwo dla pojazdów komunalnych i nie tylko.

W pojazdach LNG przechowywane jest w specjalnym zbiorniku kriogenicznym. Utrzymuje on gaz ziemny w postaci silnie schłodzonej cieczy (-130 stopni C) przy niskim ciśnieniu (10-16 bar). Aby uzyskać wysoki stopień izolacji, zbiornik paliwa LNG jest wykonany w technologii dwupłaszczowej i jest izolowany wysoką próżnią wraz z zastosowaniem superizolacji. Zasilanie silnika paliwem gazowym odbywa się wyłącznie własnym ciśnieniem, nie stosuje się żadnych dodatkowych pomp.
Gaz skroplony LNG (Liquefied Natural Gas) to gaz ziemny wysokometanowy, zamieniony w postać płynną w celu ułatwienia transportowania i magazynowania w miejscach znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych sieci gazowych lub jako paliwo dla zasilania pojazdów. W fabryce skraplania gaz ziemny oczyszczony jest m.in. z dwutlenku węgla i wilgoci, a następnie schładzany i w efekcie tego skraplany. LNG to związek bezpieczny - nie wybucha, a odparowuje i rozcieńcza się w powietrzu.
 

Charakterystyka LNG:

Temperatura  -130stopni C (gaz saturowany, dla celów napędowych)
Wartość opałowa    35,4 MJ/m3
Gęstość    390-420 kg/m3
Ilość gazu do odparowania  1420 Nm3/tona
Kompresja (stosunek objętości cieczy do gazu)   1 x 600

 
LNG a olej napędowy:
  • Redukcja kosztów paliwa
  • Niższe koszty eksploatacyjne pojazdów dzięki zastosowaniu wysokiej jakości paliwa o lepszych   parametrach energetycznych
  • Redukcja  zanieczyszczeń
  • Cichsza praca pojazdów- szczególnie ważne dla usług komunalnych, dystrybucji  lokalnej (auta na gaz ziemny spełniają najbardziej rygorystyczne normy emisji hałasu – PIEK)
  • Większe bezpieczeństwo eksploatacji pojazdów (gaz ziemny jest lżejszy od powietrza).
 
LNG a CNG:
  • Większy zasięg przy tej samej wielkości zbiorników ( do 1500 km na jednym tankowaniu).
  • Krótszy czas tankowania, co ma szczególne duże znaczenie przy tankowaniu pojazdów ciężarowych.
  • Mniejsza masa instalacji gazowej (nawet o 50%).
  • Brak wpływu temperatury na ilość zatankowanego paliwa (w przypadku CNG przy wysokich temperaturach nie osiąga się pełnych możliwości zbiorników).