Hala Targowa KUPIEC wyremontowana

26.07.2010

23 lipca br. zakończono remont Hali Targowej KUPIEC wybudowanej w 1999 roku. Już po oddaniu do użytkowania sprawiała wiele kłopotów. Kłopoty dotyczyły głównie dachu a także kanalizacji,  wentylacji innych elementów budowlanych. Po remoncie dachu w 2007r. wykonano sufit podwieszony, klimatyzację i nowe oświetlenie, odświeżono niektóre elementy elewacji.

W 2010r.Spółka zleciła wykonanie projektu wnętrz firmie Jan van Tarss Architecture. Zgodnie z projektem zajęliśmy się wykończeniem wewnętrznym budynku polegającym na położeniu i wymalowaniu tynku oraz ułożeniu posadzki. Zainstalowane zostały również wewnętrzne reklamy, ławki i kosze na śmieci. Odnowiono daszki nad wejściami do budynku nad którymi zawisły reklamy świetlne.

Prezes Zarządu podziękował  Pani dr Annie Dworak a także Tadeuszowi Wełyczko za przygotowanie projektów poprawiających funkcjonalnośc i estetykę budynku oraz galerii. Wykonawcom za przeprowadzone  remonty i naprawy. Mamy nadzieję, że nowy wizerunek Hali zwiększy liczbę odwiedzających nas gości.  Zapraszamy.