Wytyczne w zakresie działalności Targowiska Miejskiego

02.06.2020

WYTYCZNE z dnia 29 maja 2020 r. W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI TARGOWISKA MIEJSKIEGO
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII
OGŁOSZONEGO Z POWODU COVID-19

  1. Wszystkie osoby przebywające na targowisku są obowiązane do noszenia maski ochronnej lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa.
  2. Osoby przebywające na targowisku są obowiązane nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.
  3. Osoby stojące przy każdym stoisku handlowym powinny zachować między sobą odległość minimum 1,5 metra.
  4. W boksie handlowym może przebywać maksymalnie jeden kupujący.
  5. Wprowadza się ograniczenie możliwości samoobsługowego zakupu produktów. Podawać i pakować artykuły może tylko sprzedawca.
  6. Sprzedawcy są obowiązani do zasłaniania ust i nosa przy obsłudze klienta, stosowania rękawiczek ochronnych oraz dezynfekcji rąk po zakończeniu obsługi każdego klienta.
  7. Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznym miejscu na straganie materiałów przekazanych przez zarządzającego targowiskiem (Towar podaje sprzedawca, Pamiętaj o dezynfekcji rąk, Używaj jednorazowych rękawiczek, Zachowaj bezpieczny odstęp).
  8. Zarządzający jest zobowiązany rozstawić stanowiska handlowe przy zachowaniu bezpiecznej odległości minimum 2 metrów. 
  9. Zarządzający zabezpiecza środki do dezynfekcji rąk – żel dostępny w kilkunastu miejscach na targowisku.
  10. Zarządzający zabezpiecza dwie toalety z dostępem do bieżącej wody oraz środków czystości.

PREZES ZARZĄDU

(-) Paweł Wojna