Dzienne stawki opłat targowych obowiązujące na Targowisku Miejskim w Śremie:
 

 1. od sprzedaży towarów w środy i w soboty:

 • za każdy m2 wyznaczonego pola handlowego 1,10 zł,
 • przy sprzedaży z ręki, kosza itp. 3,00 zł,


       2)  od sprzedaży towarów w poniedziałki , we wtorki, w czwartki i w piątki:

 • za każdy m2 wyznaczonego pola handlowego 0,55 zł,
 • przy sprzedaży z ręki, kosza itp. 3,00 zł,


      3)  od sprzedaży towarów w niedziele poprzedzające Święta Bożego Narodzenia i Święta   
           Wielkanocne:

 •  za każdy m2 wyznaczonego pola handlowego 1,10 zł,
 •  przy sprzedaży z ręki, kosza itp. 3,00 zł,


      4) od sprzedaży w niedziele, z wyłączeniem niedziel poprzedzających Święta Bożego Narodzenia
          i Święta Wielkanocne:

 • hurtowej i detalicznej płodów rolnych, artykułów spożywczych oraz przemysłowych , bez
 • względu na zajmowaną powierzchnię handlową, jednak nie większą niż 100 m2 – 20,00 zł,
 • przy sprzedaży z ręki, kosza itp. 3,00 zł.

 
 
Ceny za usługi świadczone przez PGK w Śremie Sp. z o.o. – Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej w Śremie:
 

 1. rezerwacja pola handlowego                                                                      5,70 zł + 23% VAT = 7,00 zł/m2

 2. opłata eksploatacyjna za każdy m2 wyznaczonego
  pola handlowego (środy i soboty)                                                            0,98 zł + 23% VAT = 1,20 zł/m2

 3. opłata eksploatacyjna za każdy m2 wyznaczonego
  pola handlowego (w pozostałe dni tygodnia)                                    0,53 zł + 23% VAT = 0,65 zł/m2

 4. opłata za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej
  powierzchni poza polem handlowym (środy i soboty)                  0,98 zł + 23% VAT = 1,20 zł/m2

 5. opłata za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni
  poza polem handlowym (w pozostałe dni tygodnia)                       0,53 zł + 23% VAT = 0,65 zł/m2

 6. najem boksu handlowego (liczona od powierzchni boksu)         23,98 zł + 23% VAT = 29,50 zł/m2               

 
 

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Porolniczak  tel. 728 823 184