Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o

ul. Parkowa 6
63-100 Śrem

Tel.   61 28 30 511  lub  61 28 30 527
Fax: 61 28 30 190

email: biuro@pgk.srem.pl


Zakład Wywozu Odpadów

Wywóz nieczystości stałych 

Tel. 61  28 30511 wew. 140 lub 141
        61  28 30 527 wew. 140 lub 141

Email: a.szulczewska@pgk.srem.pl
              j.sarbak@pgk.srem.pl
              k.kmiecik@pgk.srem.pl


Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie

Tel. 61  28 28 241


Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta 

Tel.   61  28 30 511 wew. 142 lub 145
          61  28 30 527 wew. 142 lub 145

(wywóz nieczystości płynnych)
Tel. 61  28 30 511  wew. 142
        61  28 30 527  wew. 142

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Tel.  61 28 30 511 wew. 136
          61 28 30 527 wew. 136

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Zakład Pogrzebowy NEKROS ul. Parkowa 6 (siedziba PGK)

Tel. (całodobowy) 502 614 746

Osoba do kontaktu: Pani Dominika Szewczyk-Wiśniewska
Email: d.szewczyk@pgk.srem.pl


Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej

Tel.  728 823 184  

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Porolniczak