Historia naszego przedsiębiorstwa ma ponad sto lat i sięga 1895 roku.

 
Oprócz oczyszczania miasta zajmowaliśmy się również dystrybucją gazu i wody, budownictwem mieszkaniowym i administracją mieszkań komunalnych. Przejściowo prowadziliśmy hotel, pralnię, łaźnię miejską, szalety, rzeźnię. Obecnie poza wywozem odpadów dbamy o wygląd Śremu (pielęgnacja zieleni miejskiej), zajmujemy się również usługami pogrzebowymi, obsługą targowiska miejskiego, diagnostyką i naprawą pojazdów. 
Z biegiem lat i przemian w kraju, zmieniały się nazwy i przynależności naszego przedsiębiorstwa. Po połączeniu ZGM z MPGK (1968 r.) po raz pierwszy zaistnieliśmy jako Miejskie PGKiM. Ostatecznie od 28 czerwca 1996 r. nasza pełna nazwa brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Śremie Spółka z o.o.  
W tym czasie gazem, wodą i gospodarką mieszkaniową zajmowały się już inne przedsiębiorstwa. Nazwa jednak pozostała...
 

Przedsiębiorstwo dziś

 
Aby nazwa była adekwatna do rodzaju świadczonych usług w tym roku Przedsiębiorstwo po raz kolejny zmienia nazwę na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o. 
Pod naszym zarządem jest między innymi  Zakład Pogrzebowy „Nekros”(dawniej „Charon”) z siedzibą przy ulicy Parkowej 6 oraz Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów przy ulicy Parkowej 6 . Szczegóły znajdziesz w naszej Ofercie.