Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której wszystkie udziały objęte są przez jednego wspólnika - Gminę Śrem. Jest nowoczesną firmą, której celem jest świadczenie usług komunalnych z zachowaniem ich wysokiej jakości.