Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.

elektroniczna skrzynka podawcza /pgk_srem/SkrytkaESP

Zakład Wywozu Odpadów

Biuro Obsługi Klienta

Wywóz nieczystości stałych

Telefon

61 28 30511 wew. 140 lub 141,

Dyrektor Zakładu wew. 145

Email

a.szulczewska@pgk.srem.pl
m.holc@pgk.srem.pl

Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta 

Telefon

Tel.   61  28 30 511 wew. 142

(wywóz nieczystości płynnych)

Tel. 61  28 30 511  wew. 142

Email

g.slewa@pgk.srem.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Śremie

Telefon

61 28 30 511 wew. 136

Email

diagnostyka@pgk.srem.pl

g.slewa@pgk.srem.pl

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Książu Wlkp.

Telefon

577 511 911

Email

diagnostyka.ksiaz@pgk.srem.pl


Zakład Pogrzebowy NEKROS ul. Parkowa 6 (siedziba PGK)

Telefon

(całodobowy) 502 614 746

Osoba do kontaktu: Pani Dominika Szewczyk-Wiśniewska

Administrator cmentarza

577 112 447

Osoba do kontaktu: Pani Dominika Szewczyk-Wiśniewska

Email

d.szewczyk@pgk.srem.pl

Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej

Telefon

728 823 184

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Porolniczak

EMAIL

j.sarbak@pgk.srem.pl

Stacja Tankowania LNG/CNG w Mateuszewie

Telefon

61  28 28 241
577 110 559

Email

mateuszewo@pgk.srem.plMAPKA DOJAZDU DO STACJI TANKOWANIA W MATEUSZEWIE

Wyznacz trasę dojazdu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 6

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Moniką Kościelniak pod adresem e-mail: biuro@pgk.srem.pl lub listownie na adres siedziby PGK w Śremie.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanej do PGK w Śremie korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli zgody w zakresie i w celach wskazanych w jej treści.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi przez PGK w Śremie na przesłaną korespondencję.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym PGK w Śremie, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, konsultingową lub audytową. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.

 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
PGK w Śremie w procesie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.