Krajowa Izba Gospodarki Odpadami jest inicjatorem petycji, będącej odpowiedzią na skargę organizacji ekologicznych na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

9 organizacji przedsiębiorców oraz organizacji samorządowych, wyrażając swój kategoryczny sprzeciw na skargę organizacji ekologicznych na działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie finansowania budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) podpisało petycję, która jest wyrazem pełnego poparcia dla działań NFOŚiGW i uznania skargi organizacji ekologicznych na NFOŚiGW jako bezpodstawnej.

Petycję podpisali wspólnie:

– Związek Miast Polskich,
– Związek Gmin Wiejskich RP,
– Krajowa Izba Gospodarki Odpadami,
– Polska Izba Gospodarki Odpadami,
– Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
– Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast,
– Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie,
– Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów,
– Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mając na celu rozwój branży gospodarki odpadami oraz umożliwienie Polsce wywiązanie się z wymagań przepisów nałożonych przez Dyrektywy Europejskie w gospodarce odpadami, wprowadził programy dofinansowań na wykorzystanie niepodlegających recyklingowi odpadów kalorycznych wytworzonych z odpadów komunalnych na cele energetyczne, z uwagi na niewystarczającą do potrzeb krajowych ilość instalacji spalarniowych (gdyż nie wszystkie odpady komunalne nadają się do recyklingu lub ponownego przetworzenia) oraz mając na uwadze potrzebę wsparcia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło (w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym obniżenie kosztów energii dla mieszkańców).

O wprowadzenie takiego programu od lat postulowały organizacje branżowe
i samorządowe, mając na uwadze rozwój gospodarki odpadami, ochronę środowiska, wyrównanie szans rozwojowych Polski w prowadzeniu racjonalnej gospodarki odpadami, wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów przy równoczesnym zmniejszeniu wydobycia paliw kopalnianych, a także dla rozwoju społeczności lokalnych i zmniejszenia opłat za gospodarowanie odpadami ponoszonych przez mieszkańców.

W załączeniu podpisana petycja.

Petycja organizacji branżowych i samorządowych z dnia 29.08.2023

PGK Śrem

ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

biuro@pgk.srem.pl 61 28 30 511

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Polityka prywatności